سفارشی

叮嘱流程,英
با ما تماس بگیرید - - به ما بگویید نیاز شما چیست؟
سفارش - - سفارش دهید
اسناد - - اسناد مورد نیاز خود را برای ما ارسال کنید.
پیش نمایش - - ما تصاویر پیش نمایش را برای شما ارسال خواهیم کرد.
پرداخت - - ما محصولات را پس از پرداخت تولید خواهیم کرد.
حمل و نقل - - ما محصولات را پس از اتمام حمل می کنیم.

محصولات ایده آل را در مدت زمان کوتاه دریافت خواهید کرد!